Home / Forum / Fr ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท | En ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง / Suggestions / Spawn with Package of equipment ๐Ÿ“Œ Pinned

๐Ÿ“„ Spawn with Package of equipment

img
๐ŸŽจ Creator
Rep: ๐Ÿ˜Neutral
๐Ÿ“– Posts: 53
โ†ฉ๏ธ Replies: 376
โค๏ธ Reactions: 77
David (NordaHL) Posted 1554086235 (Edited) (495 views)
Hello I am working on a system of equipment package allowing players to spawn directly with a minimum material so not to be naked from the beginning. Don't hesitate to think of reasonable lists.

Its the current list :

Free Starter Pack :

Pack 1 : The originaHL : <code>FREE</code>

Spawn with Skill points = 10


Pack 2 : Gordon Freeman Pack : <code>FREE</code>
+ 1 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/tw_pie.png" alt=""> + 1 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/map.png" alt=""> + 1 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/bou.png" alt="">
Spawn with Skill points = 10


Pack 3 : Chance of survival : <code>FREE</code>
+ 1 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/tw_npl.png" alt=""> + 8 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/hg_ppk.png" alt=""> + 30 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/sm9.png" alt=""> + 30 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/match.png" alt=""> + 1 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/cho.png" alt="">
Spawn with Skill points = 10


Pack 4 : Night pack : <code>FREE</code>
+ 1 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/zhf.png" alt=""> + 2 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/tw_fg.png" alt=""> + 3 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/fl.png" alt=""> + 8 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/hg_ppk.png" alt=""> + 30 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/sm9.png" alt=""> + 1 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/lk1.png" alt="">
Spawn with Skill points = 10


Pack 5 : The woodcutter package : <code>FREE</code>
+ 1 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/tw_axe.png" alt=""> + 4 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/wsk.png" alt=""> + 1 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/zhf3.png" alt=""> + 1 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/r_t.png" alt="">
Spawn with Skill points = 10


Pack 6 : Builder of extreme : <code>FREE</code>
+ 1 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/tw_ham.png" alt=""> + 20 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/vis.png" alt=""> + 1 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/tournvis.png" alt=""> + 1 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/scie.png" alt=""> + 20 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/nail.png" alt=""> + 10 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/r_b.png" alt="">
Spawn with Skill points = 10


Pack 7 : Drugged doctor : <code>FREE</code>
+ 1 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/tw_soin.png" alt=""> + 1 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/tw_kni.png" alt=""> + 5 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/s_bdaj.png" alt=""> + 1 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/s_ab.png" alt=""> + 1 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/healkit.png" alt=""> + 1 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/ch6.png" alt="">
Spawn with Skill points = 10


Pack 8 : Winter survivalist : <code>FREE</code>
+ 4 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/vdk.png" alt=""> + 1 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/match.png" alt=""> + 5 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/r_p.png" alt=""> + 10 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/r_b.png" alt=""> + 10 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/tw_jery.png" alt=""> + 1 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/pc.png" alt="">
Spawn with Skill points = 10


Zcoin Package (Updated each month with suggestion on the forum) :

Pack 9 : Policer Package #1 : <code>60 Zcoin</code>
+ 21 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/vtm49.png" alt=""> + 10 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/kevlar.png" alt=""> + 7 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/hg_magnum.png" alt=""> + 1 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/c44.png" alt=""> + 1 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/zhf2.png" alt=""> + 1 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/lk2.png" alt="">
Spawn with Skill points = 10


Pack 10 : Policer Package #2 : <code>60 Zcoin</code>
+ 21 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/vtm49.png" alt=""> + 16 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/hg_glock.png" alt=""> + 1 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/m10.png" alt=""> + 7 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/sw_r870.png" alt=""> + 1 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/she.png" alt=""> + 1 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/zhf2.png" alt="">
Spawn with Skill points = 10


Pack 11 : Dark Ninja Package : <code>120 Zcoin</code>
+ 21 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/vtm45.png" alt=""> + 1 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/zhf.png" alt=""> + 1 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/tw_bin.png" alt=""> + 1 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/tw_mac.png" alt=""> + 1 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/tw_bw.png" alt=""> + 30 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/fle.png" alt=""> + 3 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/tr_ml6.png" alt=""> + 3 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/tr_ml7.png" alt="">
Spawn with Skill points = 10


Pack 12 : Military Package #1 : <code>120 Zcoin</code>
+ 21 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/vtm47.png" alt=""> + 1 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/zhf.png" alt=""> + 10 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/kevlar.png" alt=""> + 10 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/casq1.png" alt=""> + 31 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/sw_m4a1.png" alt=""> + 60 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/n556.png" alt=""> + 3 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/tr_ml5.png" alt=""> + 3 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/tr_ml6.png" alt=""> + 3 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/tr_ml7.png" alt="">
Spawn with Skill points = 20


Pack 13 : Military Package #2 : <code>120 Zcoin</code>
+ 21 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/vtm47.png" alt=""> + 1 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/zhf.png" alt=""> + 10 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/kevlar.png" alt=""> + 10 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/casq1.png" alt=""> + 8 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/sw_m3s90.png" alt=""> + 32 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/she.png" alt=""> + 3 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/tr_ml5.png" alt=""> + 3 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/tr_ml6.png" alt=""> + 3 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/tr_ml7.png" alt="">
Spawn with Skill points = 20


Pack 14 : David Hasselhoff Package : <code>120 Zcoin</code>
+ 21 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/vtm43.png" alt=""> + 1 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/zhf.png" alt=""> + 10 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/kevlar.png" alt=""> + 10 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/casq1.png" alt=""> + 1 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/sw_m249.png" alt=""> + 60 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/n556.png" alt=""> + 3 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/tr_ml5.png" alt=""> + 3 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/tr_ml6.png" alt=""> + 3 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/tr_ml7.png" alt="">
Spawn with Skill points = 20


Pack 15 : Wild survivor Package : <code>120 Zcoin</code>
+ 3 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/sw_win.png" alt=""> + 1 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/tw_kni.png" alt=""> + 1 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/tw_bw.png" alt=""> + 50 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/fle.png" alt=""> + 1 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/tw_fsh.png" alt=""> + 10 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/i1.png" alt=""> + 1 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/gzl.png" alt=""> + 1 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/zhf3.png" alt=""> + 1 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/tn0.png" alt="">
Spawn with Skill points = 30


Pack 16 : Warrior of the dead : <code>240 Zcoin</code>
+ 31 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/vtm47.png" alt=""> + 1 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/zhf2.png" alt=""> + 10 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/kevlar.png" alt=""> + 10 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/casq1.png" alt=""> + 7 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/sw_m24.png" alt=""> + 60 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/n762.png" alt=""> + 8 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/hg_de.png" alt=""> + 60 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/a50.png" alt=""> + 1 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/tw_kni.png" alt=""> + 1 <img class=grimg src="https://img.originahl-scripts.com/zimg/mat/zgui/entities/tw_bin.png" alt="">
Spawn with Skill points = 40โ›”๏ธ Sorry, you are not connected, join to leave a reaction

Replies
David (NordaHL)
๐ŸŽจ Creator
Rep: ๐Ÿ˜Neutral
๐Ÿ“– Posts: 53
โ†ฉ๏ธ Replies: 376
โค๏ธ Reactions: 77
David (NordaHL) Posted 1554253521
The post is not finished. Its always edited. The package evolve with the feed back.
David (NordaHL)
๐ŸŽจ Creator
Rep: ๐Ÿ˜Neutral
๐Ÿ“– Posts: 53
โ†ฉ๏ธ Replies: 376
โค๏ธ Reactions: 77
David (NordaHL) Posted 1554441767
The post is now complet. It will be possible to upgrade it after the update 3.0.8.
David (NordaHL)
๐ŸŽจ Creator
Rep: ๐Ÿ˜Neutral
๐Ÿ“– Posts: 53
โ†ฉ๏ธ Replies: 376
โค๏ธ Reactions: 77
David (NordaHL) Posted 1554634456
How it work in Youtube Video
David (NordaHL)
๐ŸŽจ Creator
Rep: ๐Ÿ˜Neutral
๐Ÿ“– Posts: 53
โ†ฉ๏ธ Replies: 376
โค๏ธ Reactions: 77
David (NordaHL) Posted 1554792188

 • Pack 4 : Add Lockpick 1.0

 • Pack 9 : Add Lockpick 2.0

 • Pack 8 : Removed Nail (it was a mistake)

 • Pack 7 : Replace 30 bandages by 5 bandages (it was another mistake)

 • David (NordaHL)
  ๐ŸŽจ Creator
  Rep: ๐Ÿ˜Neutral
  ๐Ÿ“– Posts: 53
  โ†ฉ๏ธ Replies: 376
  โค๏ธ Reactions: 77
  David (NordaHL) Posted 1555574800
  Update of the Pack 2 :

  I Added compass + map


  Sign in or register to reply